Vé máy bay đi Mỹ giá ưu đãi trong 09-2018 từ hãng Eva Airways

Giá khứ hồi
484 USD
Khởi hành từ HCM

Ưu đãi tháng 09-2018 vé máy bay Mỹ từ 484 USD Khứ hồi | Eva Air

Vé máy bay đi Mỹ giá ưu đãi 09-2018

Eva Airways

San Francisco
Hồ Chí Minh <->San Francisco
giá vé 484USD + Thuế/ 2 chiều
* Thời gian xuất vé đến 30/11/2018
* Thời gian khởi hành đến 24/06/2019
Los Angeles
Hồ Chí Minh <-> Los Angeles
giá vé 538USD + Thuế/ 2 chiều
* Thời gian xuất vé đến 30/11/2018
* Thời gian khởi hành đến 24/06/2019
Seattle
Hồ Chí Minh <-> Seattle
giá vé 667USD + Thuế/ 2 chiều
* Thời gian xuất vé đến 31/10/2018
* Thời gian khởi hành đến 24/06/2019
Chicago
Hồ Chí Minh <-> Chicago
giá vé 538USD + Thuế/ 2 chiều
* Thời gian xuất vé và khởi hành đến 30/11/2018
Vancouver
Hồ Chí Minh <-> Vancouver
giá vé 559USD + Thuế/ 2 chiều
* Thời gian xuất vé và khởi hành đến 30/11/2018

(08) 3811.22.11
0903.931.875
0908.294.118
vemaybaygiahuy.com