Mùa thu vàng 2018 vé ưu đãi duy nhất 8 ngày từ hãng VietnamAirlines

Giá 1 chiều
299,000 VNĐ
Khởi hành từ HCM, Đà Nẵng, Nha Trang,...

Mùa thu vàng 2018 vé ưu đãi duy nhất 8 ngày | VietnamAirlines

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Thời gian bay
Hà Nội Chu Lai 299.000VND 15/08/18-31/03/19
Hà Nội Quy Nhơn 499.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Hà Nội Đà Nẵng 399.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Hà Nội Pleiku 499.000VND 15/08/18-31/03/19
Hà Nội Huế 399.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Hà Nội Vinh 599.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Hà Nội Buôn Ma Thuột 599.000VND 15/08/18-31/03/19
Hà Nội Đà Lạt 699.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Hà Nội Nha Trang 699.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Hà Nội Phú Quốc 799.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Hà Nội Cần Thơ 799.000VND 15/08/18-31/03/19

 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Thời gian bay
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 799.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 799.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 799.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 799.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19

 

 GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Thời gian bay
Đà Nẵng Hải Phòng 299.000VND 15/08/18-31/03/19
Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 499.000VND 15/08/18-31/03/19
Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 15/08/18-31/03/19

 

  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Thời gian bay
Hải Phòng Đà Nẵng 299.000VND 15/08/17-31/03/18
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
19/02/19-31/03/19
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Chu Lai Hà Nội 299.000VND 15/08/17-31/01/18
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 499.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Quy Nhơn Hà Nội 499.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-31/03/19
Pleiku Hà Nội 499.000VND 15/08/17-31/03/18
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 499.000VND 15/08/17-31/03/18
Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 15/08/17-31/03/18
Vinh Hà Nội 599.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Huế Hà Nội 399.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-31/03/19
Buôn Ma Thuột Hà Nội 599.000VND 15/08/17-31/03/18
Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-31/03/19
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Nha Trang Hà Nội 699.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-18/01/19
19/02/19-31/03/19
Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-18/01/19
19/02/19-31/03/19
Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 15/08/17-31/03/18

* Thời gian mở bán 15 - 22/08/2018
* Thời gian khởi hành 15/08/2018 - 31/03/2019
* Giá vé chưa bao gồm thuế và phí


(08) 3811.22.11
0903.931.875
0908.294.118
vemaybaygiahuy.com