Vé máy bay khuyến mãi giá tốt trong 01-2018 từ hãng Korean Air

Giá khứ hồi
275 USD
Khởi hành từ HCM, Đà Nẵng

Vé máy bay đi Hàn Quốc Nhật và Mỹ 01-2018 | Korean Air

Vé máy bay giá tốt 01-2018

Korean Air

Vé máy bay đi Hàn Quốc

seoul-s
Đà Nẵng <-> Seoul
giá vé từ 275USD++
* Hiệu lực xuất vé 09/01 - 31/03/2018
* Hiệu lực khởi hành đến 30/09/2018
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
 

Vé máy bay đi Nhật

tokyo-s
Tokyo, Osaka
giá vé từ  500USD
Fukuoka
Fukuoka
giá vé từ 450USD++
Nagoya
Nagoya
giá vé từ 476USD++
* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Hiệu lực xuất vé 09/01 - 31/03/2018
* Hiệu lực khởi hành đến 30/09/2018
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
 

Vé máy bay đi Mỹ

San-Francisco-s
San Francisco
giá vé từ 507USD++
seattle-s
Seattle
giá vé từ 571USD++
dallas-s
Dallas
giá vé từ 760USD++
new-york-s
New York
giá vé từ 657USD++
chicago-s
Chicago
giá vé từ 571USD++
los-angeles-s
Los Angeles
giá vé từ 560USD++
honolulu-s
Honolulu
giá vé từ 500USD++
vancouver-s
Vancouver
giá vé từ 518USD++
atlanta-s
Atlanta
giá vé từ 870USD++
toronto-s
Toronto
giá vé từ 832USD++
washington-s
Washington
giá vé từ 1,128USD++
* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Hiệu lực xuất vé đến 31/01/2018
* Hiệu lực khởi hành đến 30/09/2018 
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
 

Vé máy bay đi Mỹ

Hạng thương gia

atlanta-s
Atlanta
giá từ 3,330USD++
dallas-s
Dallas
giá từ 3,330USD++
washington-s
Washington
giá từ 3,200USD++
los-angeles-s
Los Angeles
giá từ 3,100USD++
chicago-s
Chicago
giá từ 3,750USD++
seattle-s
Seattle
giá từ 3,800USD++
San-Francisco-s
San Francisco
giá từ 3074USD++
vancouver-s
Vancouver
giá từ 3,400USD++
toronto-s
Toronto
giá từ 4,050USD++
* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Hiệu lực xuất vé 09/01 - 31/03/2018
* Hiệu lực khởi hành đến 30/09/2018 
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí

(08) 3811.22.11
0903.931.875
0908.294.118
vemaybaygiahuy.com