Bảo hiểm du lịch - du học
BẢO HIỂM DU HỌC NƯỚC NGOÀI

bảo hiểm du học - aig

Chương trình sinh viên dài hạn (thi gian học từ 7 tháng trở lên)

Các quyền lợi bảo hiểm chính Cơ bản * Phổ thông Đặc biệt
  VNĐ VNĐ VNĐ
Gián đoạn học tấp 63,000,000 126,000,000 252,000,000
Bảo hiểm Người bảo trợ     94,500,000 189,000,000 315,000,000
Chi phí y tế do tai nạn 63,000,000 126,000,000 252,000,000
Vận chuyển y tế cấp cứu Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hồi hương thi hài Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thăm ngoài chế độ   12,600,000 25,200,000 50,400,000
Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn    630,000,000 1,260,000,000 2,520,000,000
Hành hung trọng tội
(dẫn đến thương tật. Quyền lợi trảbổsung cho bảo hiểm cơ
bản đối với tửvong và/hoặc thương tật do tai nạn)   
315,000,000 630,000,000 1,260,000,000
Rút ngắn / Huỷ chuyến đi   12,600,000 25,200,000 50,400,000
Mất hành lý và đồ dùng cá nhân
(ký gửi với hãng vận chuyển)
6,300,000 12,600,000 25,200,000
Mức miễn thường áp dụng cho mỗi khiếu nại    630,000 630,000 630,000
Hạn mức tối đa cho mỗi đồvật/ đôi/ bộ 1,575,000 3,150,000 6,300,000
Hạn mức tối đa cho máy tính xách tay 4,725,000 9,450,000 18,900,000
Trách nhiệm cá nhân ở nước ngoài  1,260,000,000 2,520,000,000 3,780,000,000
Dịch vụ hỗ trợ toàn cấu 24 giờ của TRAVEL GUARD      
Cung cấp thông tin trước khi khởi hành Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Hỗ trợ trong trường hợp mất hành lý/giấy tờ đi lại Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Giới thiệu các dịch vụ y tế và theo dõi tình trạng y tế Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Bảo lãnh thanh toán viện phí đối với trường hợp nằmviện Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Cập nhật tình trạng y tế Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Quyền lợi bổ sung Chương trình
A*

 
Chương trình
B
Chương trình
C
Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau 420,000,000 1,260,000,000 2,520,000,000
Mức miễn thường áp dụng cho mỗi sự kiện bảo hiểm 1,260,000 1,260,000 1,260,000

*: Chương trình cơ bản và chương trình A chỉ áp dụng cho các sinh viên có điểm đến giới hạn ở các nước sau: Úc, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia,Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Macao, Malaysia, Miến Điện, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, và Thái Lan.

Chương trình sinh viên ngắn hạn (Thi gian học tối đa 6 tháng)

Các quyền lợi bảo hiểm chính VND
Gián đoạn học tập 63,000,000
Chi phí y tế do tai nạn và ốm đau 630,000,000
Mức miễn thường áp dụng cho mỗi sự kiện bảo hiểm 1,260,000
Vận chuyển y tế cấp cứu Không giới hạn
Hồi hương thi hài Không giới hạn
Thăm ngoài chế độ 25,200,000
Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn 1,260,000,000
Hành hung trọng tội
(dẫn đến thương tật. Quyền lợi trảbổsung cho bảo hiểm cơ bản đối với tửvong
và/hoặc thương tật do tai nạn)
630,000,000
Rút ngắn / Huỷ chuyến đi 25,200,000
Lỡ nối chuyến 4,200,000
Mất hành lý và đồ dùng cá nhân
(ký gửi với hãng vận chuyển)
12,600,000
Mức miễn thường áp dụng cho mỗi khiếu nại 630,000
Hạn mức tối đa cho mỗi đồ vật/ đôi/ bộ 4,200,000
Hạn mức tối đa cho máy tính xách tay 9,450,000
Trách nhiệm cá nhân ở nước ngoài 2,520,000,000
Dịch vụhỗtrợ toàn cấu 24 giờ của TRAVEL GUARD Bao gồm

Bảng phí bảo hiểm

Chương trình sinh viên dài hạn

Phí bảo hiểm cho Quyền lợi bảo hiểm chính Cơ bản *
(VNĐ)
Phổ thông
(VNĐ)
Cao cấp
(VNĐ)
Thời hạn bảo hiểm 1 năm 2,688,000 4,935,000 8,715,000

 

Quyền lợi bổ sung
(Phí bảo hiểm bổ sung)
Cơ bản *
(VNĐ)
Phổ thông
(VNĐ)
Cao cấp
(VNĐ)
Thời hạn bảo hiểm 1 năm 3,696,000 11,865,000 19,635,000

 

Chương trình sinh viên ngắn hạn

Các quyền lợi bảo hiểm chính Cơ bản *
(VNĐ)
Phổ thông
(VNĐ)
Cao cấp
(VNĐ)
Phí bảo hiểm / tháng(VND) 882,000

 

XEM THÊM: bao hiem du lichve may bay gia redich vu lam visaCác dịch vụ khác :

(08) 3811.22.11
0903.931.875
0908.294.118
vemaybaygiahuy.com