Bảo hiểm du lịch - du học
29 quyền lợi khi mua bảo hiểm du lịch nước ngoài của AIG

Quyền lợi bảo hiểm của khách hàng:

HỖ TRỢ Y TẾ Ở NƯỚC NGOÀI Cao cấp Phổ thông Cơ bản
  USD USD USD


Quyền lợi 1:

 - Chi phí y tế vàchi phí nha khoa do tai nạn ởnước ngoài bao gồm nội trú và ngoại trú
  - Chi phí y tế đối với việc theo dõi điều trị tại Việt Nam được bao gồm

 

     
+ Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi trở xuống 100.000 75.000 50.000
 + Người được bảo hiểm từ65 tuổi trởlên 50.000 50.000 25.000

Quyền lợi 2: Trợ cấp khi nằm viện ởnước ngoài


  + Thanh toán 50USD cho mỗi ngày nằm viện của Người  được bảo hiểm khi ở nước ngoài

2.500 1.000 1.000

Quyền lợi 3: Di chuyển y tếkhẩn cấp


 + Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do Travel Guard cung cấp

Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế

Quyền lợi 4: Đưa thi hài vềViệt Nam


 + Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do Travel Guard cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bịtửvong trong khi thực hiện chuyến đi về Việt Nam

Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế

Quyền lợi 5: Đưa thi hài vềNước nguyên xứ


 + Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do Travel Guard cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bịtửvong trong khi thực hiện chuyến đi về Nước nguyên xứ

30.000  15.000 10.000

Quyền lợi 6: Dịch vụ trợ giúp toàn cầu TRAVEL GUARD


 + Luôn sẵn  sàng 24 giờ để  cung cấp các dịch vụhỗtrợvà các dịch vụkhẩn
cấp  toàn  cầu  cho bạn  trong  suốt  chuyến  đi  và  được  cung  cấp  hoàn  toàn miễn phí.  Chỉ cần thực hiện cuộc gọi  đến Tổng Đài Trợ Giúp Khẩn Cấp của Travel Guard bất cứ lúc nào đểnhận được các dịch vụ sau đây:

 • Tưvấn/chỉ dẫn về dịch vụ y tế
 • Trợ giúp khi nhập viện (bao gồm bảo lãnh đặt cọc viện phí và thanh
 • toán trực tiếp chi phí nằm viện)
 • Vận chuyển y tế khẩn cấp và đưa thi hài về nước
 • Trợ giúp về dịch vụ hành lý
 • Trợ giúp về dịch vụ pháp lý
 • Trợ giúp thu xếp vékhẩn cấp
Bao gồm Bao gồm Bao gồm

Quyền lợi 7: Thăm viếng tại bệnh viện


 + Thanh toán các chi phí  phát sinh cho một người họ  hàng hay bạn bè sang
chăm sóc nếu Người  được bảo hiểm không thể  được vận chuyển cấp cứu
và cần phải nằm viện từhơn 5 ngày trở lên ở nước ngoài

6.000 4.000 3.000

Quyền lợi 8: Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ


 + Thanh toán các chi phí cho một người họhàng hay bạn bè sang đểthu xếp
việc hồi hương thi hài Người được bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết.

5.000 5.000 3.000

Quyền lợi 9: Chăm sóc trẻem


 + Thanh toán các chi phí cho một người họ  hàng hay bạn bè sang  đưa con
(dưới 18 tuổi)của Người  được bảo hiểm về Việt Nam sau khi Người  được
bảo hiểm phải nằm viện.

6.000 4.000 3.000
HỖ TRỢ TAI NẠN CÁ NHÂN Cao cấp Phổ thông Cơ bản

Quyền lợi 10: Tử vong và thương tật do tai nạn

     
 + Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi trở xuống 150.000 100.000 50.000
 + Người được bảo hiểm từ 65 tuổi trởlên 50.000 50.000 25.000
 + Trẻ em được bảo hiểm (theo Hợp đồng bảo hiểm Gia đình) 25.000 25.000 25.000

Quyền lợi 11: Bảo hiểm với sốtiền bảo hiểm gấp  đôi  đối với phương tiện vận chuyển công cộng (chỉ áp  dụng cho Chương  trình  bảo hiểm cao cấp)

     
 + Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi trở xuống 300.000 Không áp dụng Không áp dụng
 + Người được bảo hiểm từ 65 tuổi trởlên 100.000 Không áp dụng Không áp dụng
 + Trẻ em được bảo hiểm (theo Hợp đồng bảo hiểm Gia đình) 50.000 Không áp dụng Không áp dụng

Quyền lợi 12: Hỗ trợchí phí học hành của trẻ em


 + Hỗ  trợ chi phí học tập dành cho mỗi người con trong giá thú (dưới 23 tuổi
trở xuống,  đang  là  sinh  viên  toàn  thời  gian  tại  một  trường  sau  phổ thông trung học  được công nhận) trong trường hợp Người  được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn.

2.500 500 500
HỖ TRỢ ĐI LẠI Cao cấp Phổ thông Cơ bản

Quyền lợi 13: Huỷ bỏchuyến đi


 + Thanh toán tiền đi lại và tiền phòng đã trảtrước và không được bồi hoàn do
hủy chuyến  đi, với  điều kiện là việc hủy chuyến phải xảy ra trong  vòng 30
ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam

7.500 5.000 5.000

Quyền lợi 14: Hoãn chuyến đi

 
 + Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến việc đặt lại vé và chỗ  ở  của Người  được bảo  hiểm  đã trả  trước, với  điều  kiện là việc hoãn chuyến đi phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam

1.000 500 Không áp dụng

Quyền lợi 15: Rút  ngắn  chuyến  đi  bao  gồm  trường  hợp  máy  bay  bị không tặc


 + Thanh  toán  các  chi  phí  về  đi  lại  và  chỗ  ở  bị  tăng  thêm  hoặc  mất  đi  do chuyến  đi  của người  được  bảo hiểm bị rút ngắn sau khi chuyến  đi  đã  bắt đầu

7.500 5.000 Không áp dụ

Quyền lợi 16: Hỗ trợ người đi cùng


 + Thanh toán các chi phí cho phần còn lại của chuyến đi chưa thực hiện theo
lịch trình của Người thân hoặc Người đi cùng do Người được bảo hiểm phải
nằm viện và chuyến đi dựkiến bịgián đoạn

6.000 4.000 không áp dụng

Quyền lợi 17: Hành lý cá nhân bao gồm máy tính xách tay


 + Thanh toán cho tổn thất hoặc thiệt  hại  đối với hành lý, quần áo và tưtrang,
máy tính xách tay (tối  đa 500 USD đối với mỗi  đồvật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật và tối đa 1.000 USD đối với máy tính xách tay)

2.500 1.500 1.000

Quyền lợi 18: Hành lý bị đến chậm

 + Thanh toán 200 USD cho mỗi 8 tiếng liên tục hành lý của Người  được bảo
hiểm đến chậm khi ởnước ngoài

500 500 500

Quyền lợi 19: Giấy tờ đi đường – Mất tiền cá nhân


 + Thanh toán các chi phí đi lại và chỗ  ởcủa Người  được bảo hiểm
bao gồm cảchi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác

 + Mất tiền do bị trộm sẽ được bảo hiểm (với sốtiền tối đa 300 USD)

3.000 2.000 1.500

Quyền lợi 20: Chuyến đi bị trì hoãn


 + Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn

1.000 750 500

Quyền lợi 21: Lỡ nối chuyến


 + Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến

200 200 200

Quyền lợi 22: Chuyến đi bị gián đoạn


 + Thanh toán cho phần không được sử dụng của chuyến đi đối với tổn thất về
đi lại và/hoặc chi phí  ở đã trả trước

7.500 5.000 không áp dụng

Quyền lợi 23: Trách nhiệm cá nhân


 + Thanh toán cho Người  được bảo hiểm các tránh nhiệm pháp lý đối với bên
thứba hoặc những thiệt  hại vềtài sản của bên thứba do lỗi bất cẩn của người được bảo hiểm gây ra.

100.000 75.000 50.000

Quyền lợi 24: Bắt cóc và con tin


 + Thanh toán 150 USD cho mỗi 24 tiếng Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong Chuyến đi nước ngoài

5.000 3.000 2.000
CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT KHÁC Cao cấp Phổ thông Cơ bản

Quyền lợi 25: Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm đối với phương tiện thuê


 + Thanh  toán  khoản  khấu  trừ  bồi  thường  đối  với  phương  tiện  Người  được bảo hiểm thuê sử dụng và bịtai nạn ở nước ngoài.

500 Không áp dụng Không áp dụng

Quyền lợi 26: Ưu đãi dành cho khách chơi golf

 
 + Mất mát/hư hỏng đối với dụng cụchơi golf

700 500 300

 + Cú đánh Hole-in-one

200 Không áp dụng Không áp dụng

 + Phí thuê sân

700 500 300

Quyền lợi 27: Hỗ trợ tổn thất tưgiavì hoả hoạn


 + Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại  đối với  tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm

5.000 3.000 1.000

Quyền lợi 28: Tự động gia hạn hợp đồng bảo hiểm

 
 + Đối với hợp  đồng  bảo hiểm theo chuyến  đi, thời gian  bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài thêm 72 giờ miễn phí trong trường hợp người  được bảo hiểm gặp phải những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát Hợp  đồng  bảo hiểm sẽ được gia hạnđến 30  ngày không  tính  phí  bổ  sung nếu Người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc kiểm dịch y tế

Bao gồm Bao gồm Bao gồm

Quyền lợi 29: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố

 + Toàn bộ các quyền lợi từ  1 - 28 của chương  trình  bảo hiểm đều  được  áp
dụng khi  chúng  xảy ra bởi  các  hành  động  khủng bố  khi người  được  bảo
hiểm ở nước ngoài

Bao gồm Bao gồm Bao gồm


Các dịch vụ khác :

(08) 3811.22.11
0903.931.875
0908.294.118
vemaybaygiahuy.com