Bảo hiểm du lịch - du học
Thế nào là bảo hiểm con người phi nhân thọ ?

Thế nào là bảo hiểm con người phi nhân thọ

Bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe, khả năng lao động của  con người ...

Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt trước các rủi ro có thể xảy ra như­ ốm đau, bệnh tật, tai nạn,… làm tổn hại về sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về mặt tài chính, ảnh hưởng đến cuộc sống của người gặp rủi ro và xã hội. Bảo hiểm con người phi nhân thọ đã ra đời và phát triển nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho cuộc sống của mỗi người và xã hội.

Bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khoẻ và khả năng lao động của con người.

Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có mục đích thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm, trong tr­ường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm.

Về mặt pháp lý, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm theo đó để đổi lấy phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người được bảo hiểm  hoặc người thụ hưởng bảo hiểm một số tiền nhất định theo thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Như­ vậy, Bảo hiểm con người phi nhân thọ đảm bảo sẽ thanh toán các chi phí mà người được bảo hiểm phải trả khi gặp rủi ro tác động trực tiếp như tai nạn, ốm đau, bệnh tật,... Chỉ những tổn hại thân thể con người mới là đối tượng của loại hình bảo hiểm này. Một vụ hỏa hoạn có thể vừa gây ra tổn hại về người, vừa làm thiệt hại về tài sản,… nhưng chỉ những tổn hại về người mới thuộc đối tượng của bảo hiểm này, còn thiệt hại về nhà cửa hay các tài sản khác thuộc đối tượng của loại bảo hiểm khác.

Ngoài ra chúng tôi chuyên bán bảo hiểm du lịch nước ngoài

 


Các dịch vụ khác :

(08) 3811.22.11
0903.931.875
0908.294.118
vemaybaygiahuy.com